FAQ

Zde naleznete odpovědi na Vaše nečastěji kladené otázky:

 

Elektroinstalace se stále vyvíjejí, už od dob samotné elektrifikace. A elektronika je už běžnou součástí všeho. Umožňuje až nevídané možnosti a použití. V případě stavby nového domu je minimálně rozumné, „použít nové technologie“. Určitě chcete stavět „nový“ dům a ne „staronový“ dům. Použít starou technologii současných běžných elektroinstalací může znamenat, dřívější rekonstrukci. Tak jako jsou dnes zastaralé a nedostačující dvouvodičové hliníkové vedení. Tak brzy bude obměňována běžná stávající elektroinstalace.

Určitě ne, chytrou elektroinstalaci lze zapojit i do stávající nebo nově zrekonstruované běžné elektroinstalace. A to bez jakýchkoliv zednických zásahu a velkého nepořádku. V tomto případě lze použít iNELS RF Control, komunikace mezi prvky probíhá bezdrátově, k vypínačům není dokonce ani nutné mít přivedené dráty, tedy je umístit i na jakékoliv nové místo než byl např. starý vypínač.

U iNELS BUS prvky el. instalace navzájem komunikují drátem tj. sběrnicí, kterou tvoří dvojžílový kroucený drát. Tato verze je vhodná do novostaveb nebo celkové rekonstrukce el.instalace.

U iNELS RF prvky el.instalace navzájem komunikují bezdrátově. Nepotřebují tedy mezi sebou žádný drát. Tato verze je např. vhodná do stávající běžné el.instalace.