Měření energií

Nepřímé měření spotřeby elektřiny, plynu a vody.  Instalace na Vaše stávající měřidla, bez nutnosti stavebních úprav. Zobrazení v aplikaci Vašeho chytrého telefonu. Měření energií lze instalovat i bezdrátově nebo do sběrnicové chytré elektroinstalace pak lze připojit až 140 měřidel do systému.

Výhody měření energií chytrou elektroinstalací:

  • ÚSPORA vyhodnocování probíhá v reálném čase a dokáže ušetřit nemalé náklady na energie.
  • KOMFORT velmi snadné prohlížet množství spotřebované energie za různá období a mít tak své účty za energie ještě více pod kontrolou.

Způsoby snímání měřidel

CT (Transformátor proudu)

Otevírací kleštičky se otevřou/zavřou na stávající vodič měřeného okruhu, nejčastěji na hlavní přívod u elektroměru.

LS (LED senzor)

LED senzor snímá impulzy LED na měřidle, který blikáním indikuje spotřebu.

MS (Magnetický senzor)

Magnetický senzor snímá pulz, který vytvoří každým otočením magnet umístěný na jednotkovém ciferníku.

IRS (IR senzor)

IR senzor snímá reflexní clonu umístěnou na pohyblivém číselníku měřidla nebo snímá otočný ukazatel (především na vodoměrech.)

IMP (Výstup „S0“)

Měřidla s impulzním výstupem označeným jako „S0“ připojených vodiči ke svorkám GND a DATA1 na snímači RFTM-1.

 

Infografika měření energii